สำนักงานอัยการสูงสุด

หมวดหมู่สินค้า

สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
       ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
    • จำนวน 241 อัตรา
    • เงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
       คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
    • เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. หรือของสำนักงานอัยการสูงสุดมาแล้ว

การรับสมัคร
สมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานอัยการสูงสุด http://www.ago.go.th
ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://ago.thaijobjob.com/
ไฟล์ประกาศ 
https://file.job.thai.com/prakad/ago202203/ago202203_1
 1722
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่สินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์