วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป สำนักงาน ก.พ.

หมวดหมู่สินค้า

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป สำนักงาน ก.พ.

  • รูปหลัก

รายละเอียดสินค้า

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก สำนักงาน ก.พ.)


เนื้อหาประกอบด้วย

กฎหมายฉบับเต็ม พร้อมข้อสอบจำนวนมากกว่า 400  ข้อ
✅เล่มขนาด A4 ปกสันกาวอย่างดี
ราคา 289 บาท (จัดส่งฟรี)
⏰หนังสือพร้อมจัดส่งค่ะ
🚚ส่งโดยขนส่งเคอรี่นะคะ

แถมปากกาไฮไลน์
เริ่มจัดส่งหนังสือ 13 ก.พ.66

📝ประกอบด้วย
📌ข้อมูลอัพเดทใหม่
📌มีเนื้อหาครบถ้วนตามที่ประกาศสอบ
📌กฎหมายฉบับเต็มพร้อมเน้นจุดสำคัญที่ออกสอบ
📌มีข้อสอบให้ฝึกทำทุกเรื่อง
📌ข้อสอบเก่าจะทำสัญลักษณ์รูปดาวติดไว้ที่ตัวข้อสอบ
มีทั้งปี 2563, 2564 และ2565


1.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวข้อสอบ 
2.หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
     พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวข้อสอบ
3.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
     พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่ม และแนวข้อสอบ
4.หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

     ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และแนวข้อสอบ
     พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และแนวข้อสอบ
5.เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
     พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และแนวข้อสอบ
 9500
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่สินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์