นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

หมวดหมู่สินค้า

นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

  • รูปหลัก
675.00 THB
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย

รายละเอียดสินค้า

คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ

สำนักงานอัยการสูงสุด

เล่มขนาด A4 ปกสันกาวอย่างดี เนื้อหามี 2 เล่มติดต่อกัน(1 ชุด) จำนวน 675 บาท(ส่งฟรี) แถมปากกาไฮไลน์ มี 801 หน้า เนื้อหาอัพเดทใหม่2567 พร้อมข้อสอบกว่า 1,700 ข้อ การันตีผู้สอบติดที่ 1
เนื้อหาประกอบด้วย
1) แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
2) แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3) แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
4) แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
5) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และแนวข้อสอบ
6) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และแนวข้อสอบ
7) พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และแนวข้อสอบ
8) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และแนวข้อสอบ
9) ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด และแนวข้อสอบ
10) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๓ (องค์กรอัยการ) และแนวข้อสอบ
11) ความรู้เกี่ยวกับองค์กรอัยการ และแนวข้อสอบ

ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทาง

🔴 ความสำเร็จของคู่มือเตรียมสอบ อินทร์ทองช่วยTutor
ผู้อ่านสามารถสอบได้
อันดับ 1 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งพนักงานปกครองปฏิบัติงาน
อันดับ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
อันดับ 2 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(บัญชี)
อันดับ 4 ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
อันดับ 4 ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
อันดับ 5 ตำแหน่งพนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ
อันดับ 8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
อันดับ 8 ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
อันดับ 8 ตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ
อันดับ 11 ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
อันดับ 14 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
อันดับ 20 ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
 2641
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่สินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์