นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

หมวดหมู่สินค้า

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

  • รูปหลัก

รายละเอียดสินค้า

คู่มือเตรียมสอบสำนักงานศาลยุติธรรม  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

หนังสือเล่มขนาด A 4 ปกสันกาวอย่างดี เนื้อหามี 2 เล่ม (1ชุด) รวม 1,020 หน้า
ข้อสอบมากกว่า 1,530 ข้อ ราคารวม 695 บาท (ได้ครบ2เล่ม) จัดส่งฟรี
แถมปากกาไฮไลน์ หรือ ถุงผ้าแบบพับได้
พิเศษผู้ชำระเงิน 20 คนแรก ได้รับเพิ่มกระเป๋าผ้าใบใหญ่

การันตีผู้สอบได้ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 9 , 10

เนื้อหาประกอบด้วย

1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลยุติธรรม พร้อมแนวข้อสอบ
2) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พร้อมแนวข้อสอบ
3) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ พร้อมแนวข้อสอบ
4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ พร้อมแนวข้อสอบ
5) ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม พร้อมแนวข้อสอบ
6) ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วย พร้อมแนวข้อสอบ
7) ระบบการเงิน บัญชี และงบประมาณ พร้อมแนวข้อสอบ
8) การบริหารเงินและงบประมาณ พร้อมแนวข้อสอบ
9) การจัดทำ สอบทาน ข้อมูลทางการเงิน รายงานการเงิน และวิเคราะห์รายงานการเงิน พร้อมแนวข้อสอบ
10) หลักการและนโยบายการบัญชี พร้อมแนวข้อสอบ
11) มาตรฐานทางบัญชี พร้อมแนวข้อสอบ
12) นโยบายแผนงานโครงการ และการวางแผนค่าใช้จ่าย พร้อมแนวข้อสอบ
13) ระบบและการปฏิบัติงานด้านพัสดุ พร้อมแนวข้อสอบ

 704
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่สินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์