นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

หมวดหมู่สินค้า

นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

  • รูปหลัก
700.00 THB
เหลือ 0 ชิ้น
สินค้าหมด

รายละเอียดสินค้า

คู่มือเตรียมสอบสำนักงานศาลยุติธรรม นิติกรปฏิบัติการ 

หนังสือเล่มขนาด A 4 ปกสันกาวอย่างดี เนื้อหามี 2 เล่ม (1ชุด) รวม 1,041 หน้า
ข้อสอบมากกว่า 2,200 ข้อ ราคารวม 700 บาท (ได้ครบ2เล่ม) จัดส่งฟรี

กรณีที่มีเล่มนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด (เล่มสีฟ้า)
ซื้อเพิ่มเล่ม 1 เพียงเล่มเดียว ราคา 400 บาท

เนื้อหาประกอบด้วย

เล่ม 1

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลยุติธรรม และแนวข้อสอบ
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และแนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และแนวข้อสอบ
ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม  และแนวข้อสอบ
ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม และแนวข้อสอบ
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  และแนวข้อสอบ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  และแนวข้อสอบ

 

เล่ม 2

1) แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2) แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
3) แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
4) แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 1090
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่สินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์