เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

หมวดหมู่สินค้า

เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

  • รูปหลัก

รายละเอียดสินค้า

👮‍♂️เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ
สำนักงานศาลยุติธรรม

💸(ราคา 690 บาท) จัดส่งฟรี
อัพเดทข้อมูลใหม่ ปี 2565 จำนวนหน้า 889 หน้า
📝แนวข้อสอบมากกว่า 2,000 ข้อ
🏆ผู้สอบได้ที่ 1 อ่านเล่มนี้

เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน
(แท่งทั่วไป)  


🟢คุณสมบัติ
(1) ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
(2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
       2.1 ทางกฎหมาย (จากทุกสถาบัน) หรือ
       2.2 ทางรัฐประศาสนศาสตร์ (เฉพาะจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ)
(3) เคยผ่านงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ในด้าน
       3.1 งานการรักษาความปลอดภัย หรือ
       3.2 งานการปราบปราม หรือ
       3.3 งานการสืบสวน หรือ
       3.4 งานการสอบสวน หรือ
       3.5 งานการข่าว หรือ
       3.6 งานตรวจสอบประวัติพฤติการณ์บุคคล หรือ
       3.7 งานธุรการของศาลยุติธรรม (เฉพาะของศาลยุติธรรม)

🔴 ความสำเร็จของคู่มือเตรียมสอบ อินทร์ทองช่วยTutor
ผู้อ่านสามารถสอบได้
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
 1701
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่สินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์