เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน(ทั่วไป) สำนักงานศาลยุติธรรม

หมวดหมู่สินค้า

เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน(ทั่วไป) สำนักงานศาลยุติธรรม

  • รูปหลัก

รายละเอียดสินค้า

👮‍♂️เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน
     (แท่งทั่วไป)
สำนักงานศาลยุติธรรม

💸(ราคา 589 บาท) จัดส่งฟรี
อัพเดทข้อมูลใหม่ ปี 2567 จำนวนหน้า 674 หน้า
📝แนวข้อสอบมากกว่า 1,240 ข้อ

เนื้อหาประกอบด้วย

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
5. ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
6. ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของสำนักงานศาลยุติธรรม
7. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น
8. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม
10. ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖)
11. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาล

🟢คุณสมบัติ (พ.ศ.2566) 
(1) ต้องมีอายุไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
(2) สำเร็จการศึกษา
      2.1 ระดับ ปวส.ทุกสาขาวิชา (จากทุกสถาบัน) หรือ
      2.2 ระดับ อนุปริญญา ทุกสาขาวิชา (จากทุกสถาบัน) หรือ
      2.3 ประกาศนียบัตร (จาก ร.ร.นายสิบตำรวจ ร.ร.นายสิบทหารบก ร.ร.จ่าอากาศ ร.ร.ชุมพลทหารเรือ หรือเทียบเท่า)

(3) ไม่ต้องมีประสบการณ์ (ได้รับยกเว้นจากเดิมมีประสบการณ์ 2 ปี)

เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ
(แท่งวิชาการ วุฒิปริญญาตรี)  


ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทาง

🔴 ความสำเร็จของคู่มือเตรียมสอบ อินทร์ทองช่วยTutor
ผู้อ่านสามารถสอบได้
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

อันดับ 1 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งพนักงานปกครองปฏิบัติงาน
อันดับ 2 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(บัญชี)

อันดับ 4 ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
อันดับ 4 ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
อันดับ 5 ตำแหน่งพนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ
อันดับ 8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
อันดับ 8 ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
อันดับ 8 ตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ
อันดับ 11 ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
อันดับ 14 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


รีวิวผู้สอบผ่าน


 5821
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่สินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์